The art of technology

Blog

Back

Deployment, release, MD nebo Scrum – co to všechno znamená?

Technology
Deployment, release, MD nebo Scrum – co to všechno znamená?

Všude samé pojmy a zmatené dojmy. Dobrá, básník ze mě nejspíše nebude, ale můžu pomoci s orientací v tom naše technologickém světě. Pokud tedy nechcete být jako Jen z mého oblíbeného IT Crowd, která své technické dovednosti popsala následovně:

„e-mails, sending e-mails, clicking, double clicking…“

A pak vedla interní oddělení technické podpory. A taky se bála, že rozbila internet. Začneme zlehka, ať se hned na začátku zbytečně nezapotíme.

HW (Hardware) – to, na co si můžeš sáhnout. Alespoň takhle jsem si to nejlépe zapamatovala já. Jedná se o veškerá fyzická zařízení, někdy se můžeš potkat i s výrazem železo. Je to tvůj monitor, klávesnice, počítač, nebo třeba server.

SW (Software) – to, co železu (vidíš, už můžeme používat naši hatmatilku) vdechuje život. Jedná se o aplikace, které jsou nainstalované na HW. Jako třeba Microsoft Word nebo Powerpoint, Slack, přehrávač videí nebo iTunes.

OS (Operační systém) – základní vybavení počítače, bez kterého je železo naprosto k ničemu a aplikace nebudou běžet (rozuměj fungovat). SW je v podstatě duše počítače, OS zajišťuje krevní oběh a vyživuje orgány (HW). Jde o základní funkce, které dělají počítač počítačem. Nejznámějšími OS jsou Windows, Linux a Mac OS.

Databáze– z anglického database můžeme jednoduše přeložit jako základna, takový domov, pro všechna data. Data je výraz používaný pro údaje či vlastnosti nějakého objektu. Data jsou následně interpretována a předkládána uživatelům jako informace. Databáze je tak jakýmsi SW systém, který běží někde na nějakém železe (od tvého počítače až po větší a výkonnější servery), sloužící pro ukládání dat a jejich zpracování.

Cloud – síť nejrůznějších serverů, které fyzicky nevlastníme a nevidíme. Jedná se o online externí úložiště, na které můžeš ukládat vlastní data. Cloud rovněž používáš, pokud jsi na sociálních sítích nebo máš v oblibě nějakou aplikaci, ke které se dostaneš skrze internetový prohlížeč či telefon. Osobním cloudem je tak OneDrive nebo GDrive, aplikacemi běžícími někde „venku“ jsou například Facebook nebo e-shop od Amazonu.

MD (ManDay) – česky se občas lehce nepřirozeně překládá jako člověkoden. Jedná se o dobu odpovídající jednomu dnu práce jednoho pracovníka. V IT praxi používáme MD jako jednotku, ve které se kalkuluje trvání, ale i cena, vývoje daného produktu. Můžeme například říct, že vývoj jedné funkcionality zabere 30 MDs a cena za jeden MD je 10 000 korun českých.

Scrum – jedná se o populární způsob řízení vývoje softwaru, který řadíme mezi agilní metody. Agilní metody jsou charakteristické postupným plánovaním, obvykle v řádu dvou až čtyř týdnů (více informací najdeš v tomto článku: https://www.apitree.cz/blog/bud-agilni ). Můžeš se také potkat s pojmem Scrum Master, který se v rámci agilní vývoje stará o vývojový tým a komunikuje směrem k managementu.

Deployment – česky tomu říkáme nasazení softwaru. Zahrnuje souhrn všech činností, které jsou nezbytné pro přípravu SW k jeho použití. Zahrnuje aktivity jako vydání SW, jeho instalaci, aktualizace, verzování, ale také deaktivaci a odinstalaci.

Release – z tohoto anglického slovíčka se dnes mezi vývojáři často dělá sloveso. Releasni to už konečně. Znamená to vypuštění kompletní IT služby do světa. Každý release je souhrnem všech změn, které byly za určité období v rámci produktu provedeny.

BI (Business Intelligence) – IT obor zabývající se analýzou a následnou interpretací podnikových dat. Jsou to všechny reporty a přehledy pro business založené jak na historických, tak na současných datech. Získáváme tak jak přehled o současném a minulém stavu, ale jsme také dobře schopni predikovat vývoj. O odborníky z této oblasti je dlouhodobý rostoucí zájem.

Prezentační a aplikační vrstva – tady se trochu vracíme k článku z minulého týdne. Prezentační vrstvě můžeme také říkat Front-end – tedy to, co vidím já nebo jakýkoli jiný uživatel. Aplikační vrstvou je Back-end. Ten sice nevidím, ale bez něj mi prezentační vrstva bude k ničemu, pokud od ní očekávám nějaké akce. Opět se doporučuji vrátit k článku sem: https://www.apitree.cz/blog/front-end-vs-back-end-jaky-je-mezi-nimi-rozdil

DevOps (Developmnet + Operations) – jedná se o přístup k vývoji SW, který klade důraz na spolupráci mezi vývojáři a odborníky na další oblasti IT zaměřené na provoz. Cílem je zajistit průběžné a spolehlivé dodávání kvalitních výstupů, a to pokud možno co nejvíce efektivně.

Snad se ti dnešní slovníček bude hodit a pokud tě napadá ještě cokoli dalšího, neváhej se nám ozvat!