The art of technology
Blog
Back

Front end vs. Back end - jaký je mezi nimi rozdíl?

Sára Vernerová
Sára Vernerová
9/13/2021
Technologie
Front end vs. Back end - jaký je mezi nimi rozdíl?

Pokud jste ve světě technologií a vývoje noví, mohou vám pojmy jako front end, back end nebo full-stack developmnet připadat cizí. Při jejich zmínce se možná dostáváte do mírných rozpaků, protože nejistota a stud vám nedovolí říct si o vysvětlení, co který pojem znamená. Bývala jsem na tom stejně, tak si to teď pojďme v klidu rozebrat.

Co je tedy Front end?

Front end vývojář má v centru veškerého svého dění uživatele. Tato část programování se zaměřuje na kódování a vytváření prvků a funkcí webových stránek a aplikací. A to ze strany, kterou vidí právě uživatel. Musí zajistit, že vizuální část stránky webu či aplikace bude funkční. Front endu tak můžeme říkat „klientská strana“ aplikace. Úlohou Front end vývojáře je tak kódovat a vdechnout život vizuálním prvkům webové stránky nebo aplikace. Soustředí se na to, jak se bude web prezentovat uživateli. Snaží se zajistit, aby web fungoval hladce a komunikace byla bezproblémová.

Úzce spolupracují s UX/UI designéry, pokud sami do této oblasti nemají přesah, kteří mají za úkol navrhnout a designovat optimální uživatelskou cestu. Front end vývojář pak zajistí, že nakreslené tlačítko vysílá signál na back end. Další možností, jak využít dovednosti Front end vývojáře je vytváření statických webových stránek, které neumožňují žádnou interakci s uživatelem. Jedná se o stránky s fixním obsahem, kterou využívají často menší firmy případně se jedná o krátkou prezentaci produktu či služby.

Front end vývojáři tak vytváří elementy jako:

 • Tlačítka
 • Layouty
 • Navigace
 • Obrázky
 • Grafiky
 • Animace
 • Organizaci obsahu

Co je back end development?

Back end vývojáři se zaměřují na tu část webu či aplikace, kterou uživatel nevidí. Někdy této části říkáme také server-facing část. Řekněme například, že provozujete aplikaci s prvky sociálních sítí. K uložení všech informací o vašich uživatelích potřebujete dostupné místo. Toto úložné centrum se nazývá databáze, mezi několik široce používaných příkladů patří Oracle, SQL Server a MySQL. Databáze jsou spuštěny ze serveru, což je v podstatě vzdálený počítač. Vývojář Back endu pomůže spravovat tuto databázi a obsah webu v ní uložený. Tím je zajištěno, že prvky Front endu na vašem webu mohou i nadále správně fungovat, když uživatelé procházejí nahraný obsah a další uživatelské profily.

Uživatelé sice přímo neinteragují s back endovou částí webových stránek, ale komunikují s ní nepřímo skrze prvky Front endové části webu či aplikace. Back end development se zabývá ukládáním a aranžováním dat a jejich logikou, a zároveň tím zajišťuje, že Front end funguje dobře.

Back end vývojáři pracují na úkolech jako:

 • Aplikační logika
 • Oprava chyb aplikační logiky
 • Database management

FE a BE vývojáři pracují v jiných jazycích

Pro programování potřebujete programovací jazyk. Programovací jazyky, podobně jako ty lidské, umožňují programátorům komunikovat se svými počítači pomocí řady symbolů (označovaných jako kód). Jednoduše řečeno, je to jako dávat počítači pokyny. Vývojáři Front endu pracují v jazycích jako HTML, CSS a JavaScript.

 • HTML je zkratka pro Hyper Text Markup Language. Je to standardní značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.
 • CSS je zkratka pro kaskádové styly. Zatímco HTML se používá k vytváření struktury na webu, CSS se používá k vytváření stylu a vkusu. Definuje barvy, písma a styl dalšího obsahu webu.
 • JavaScript je jazyk, který lze použít k tomu, aby byl web interaktivní a zábavný.

Front end také funguje ve vlastní sadě frameworků a knihoven. Zde je pár příkladů:

 • AngularJS
 • React.js
 • jQuery
 • Sass

Back end vývojáři pracují v jazycích jako PHP, C ++, Java, Ruby, Python, JavaScript a Node.js. A tady trochu bližší informace o pár z nich:

 • PHP je skriptovací jazyk na straně serveru.
 • Java je velmi populární platforma a programovací jazyk.
 • Python je univerzální kódovací jazyk. Liší se od ostatních zmíněných, protože může být použit pro jiné druhy vývoje softwaru a není omezen pouze na vývoj webu.
 • JavaScript je využitelný i na straně serveru. Jedná se multiplatformní, objektově orientovaný, událostmi řízený skriptovací jazyk

Mezi back endové frameworky patří:

 • Express
 • Django
 • Rails
 • Laravel
 • Spring

Jeden bez druhého nebude fungovat

I když mezi oběma stranami vývoje webu existují určité podobnosti, nelze je zaměňovat jeden za druhého. Oba jsou nezbytnou součástí procesu vývoje, který slouží k vytváření funkčních, vizuálně přitažlivých webů a aplikací. Pokud uvažujete o kariéře vývojáře a nejste si jisti, na kterou stranu se chcete přiklonit, můžete zvážit možnost stát se Full stack vývojářem. Full stack vývojář musí znát to nejlepší z obou světů, jejich práce je tak na straně Front endu i Back endu. Někdy může Full stack vývojářům chybět potřebná hloubka, proto je u skutečně komplexně složitých projektů vhodnějším přístupem mít na každou stranu svého vlastního experta.